Företagspresentation

Verksamheten ligger i Tullinge, söder om Stockholm.

Vår välutrustade verkstad på ca: 700 kvm. uppdateras hela tiden maskinellt för att möta våra kunders krav och våra egna behov.

Vi är 12 st. medarbetare, med mångårig samlad erfarenhet inom branschen förekommande arbeten.

Vi utför allehanda slags arbeten/konstruktioner i framförallt rostfria material men, kan erbjuda tillverkning även i aluminium och vanligt stål.

Svets och Montage ute på sighter utföres.
Vi har en fullt utrustad verkstadsbuss, för på ”platsen arbeten”.
Vi hjälper till med konstruktionslösningar, tillverkningsförslag, ritningar, presentationer i 2D och 3D.

Svetsning
Laserskärning Stockholm
Kantpressning-industri

Kvalitet & Miljö

Industriteknik-logo

Har du frågor?

  Företagsbeskrivning

  Allmänt:
  Företaget Industriteknik Björn Jakobsson AB grundades 1987 av Björn Jakobsson. Företagets syfte var och är fortfarande att tillverka och montera utrustningar i rostfritt stål.
  Företaget är beläget i utkanten av Botkyrka Hantverksby i Tullinge,
  Botkyrka kommun.
  VD och ägare är Björn Jakobsson.

  Företaget har följande adress:
  Industriteknik AB
  Mekanikervägen 11
  146 33 Tullinge
  Org nr: 556500-2044

  Affärsidé:
  Industritekniks affärsidé är att genom en trivsam arbetsmiljö med nöjda medarbetare kunna leverera högkvalitativa produkter till marknadsmässiga priser. Detta i sin tur ska generera en vinst på minimum 10 % av omsättningen. Denna vinst ska säkerställa att företaget kan fortsätta att utvecklas genom investeringar i nya maskiner och medarbetare.

  Etisk policy:
  Industriteknik ska motverka all form av diskriminering i form av kön, religion, sexuell läggning samt etnisk tillhörighet både inom och utanför företaget.
  Vi strävar efter att företaget ska spegla det öppna och mångkulturella samhälle vi lever i.

  Kvalitetspolicy

  Allmänt:
  Industriteknik arbetar efter kundens kvalitetskrav och försöker alltid uppfylla dessa.

  Ansvar:
  VD ansvarar för rutinens efterlevnad.

  Tillämpning:
  Rutinen avser att säkerställa lämplighet och effektivitet i verksamhetssystemet.

  Policy:
  Ett steg i vår kvalitetspolicy är att vi implementerar verksamhetssystemet Lyftet.
  Vi kräver alltid  ISO-certifiering eller liknande från våra leverantörer samt att vi arbetar med några få utvalda leverantörer för att säkerställa kvaliteten i våra inköp (se 2.4).
  I de fall vi kan erhålla certifikat på materialet kräver vi detta, för att på så sätt säkerställ ursprunget och kvaliteten.

  Miljöpolicy

  Allmänt:
  VD skall säkerställa systemets lämplighet och effektivitet.

  Ansvar:
  VD ansvarar för rutinens efterlevnad.

  Tillämpning:
  Rutinen avser att säkerställa lämplighet och effektivitet i verksamhetssystemet.

  Utförande:
  Företagets miljöpolicy består i att försöka ha så liten miljöpåverkan som möjligt i allt vad företaget gör.
  Företaget återvinner allt rostfritt spillmaterial till auktoriserad återvinnare samt återvinner övrigt avfall enligt SRV:s sorteringsanvisningar.
  Företaget tänker också på miljön vid leverans av produkter och styr till att i möjligaste mån samlevererar produkterna för att minska utsläppet vid transporter.
  Företaget försöker alltid vid inköp bedöma vilken produkt eller tjänst som har minst miljöpåverkan. Företaget ska alltid välja den produkt eller tjänst som har den bedömda minsta miljöpåverkan som möjligt.

  Arbetsmiljöpolicy

  Allmänt:
  VD skall säkerställa systemets lämplighet och effektivitet.

  Ansvar:
  VD ansvarar för rutinens efterlevnad.

  Tillämpning:
  Företaget följer Arbetsskyddsstyrelsens rekommendationer samt Yrkesinspektionens krav samt övriga lagar och bestämmelser gällande arbetsmiljö.
  Företaget abonnerar på Arbetsmiljöverkets författningssamling.
  Yrkesinspektionen gör årliga kontroller på företaget för att se att alla regler efterlevs.
  Vid dessa kontroller erhåller man ett protokoll med eventuella brister som inom utsatt tid ska åtgärdas. Detta sparas i 12  månader i pärm ”Protokoll Yrkesinspektionen” som arkiveras i arkivet.

  Friskvård:
  Företaget har investerat i ett gym som all personal har tillgång till.
  Personalen har fri tillgång till frukt under arbetstid genom s k fruktkorgar.

  Kundreferenser